Zend Medianova CDN Entegrasyonu

Zend açık kaynak kodlu, nesne yönelimli bir PHP web uygulama çerçevesidir. Bir Zend eklentisi sayesinde CDN entegrasyonu yapmak çok kolay.

Aşağıdaki adımlar Medianova CDN ile Zend arasında uygulanacak entegrasyonu tanımlar.

Not: Entegrasyona başlamadan önce dosyalarınızı ve veritabanınızı yedeklemenizi öneririz
 1. Öncelikle hesabınız için bir Zone yaratın
 2. Medianova CDN URL’ini gösteren bağlantılar oluşturmak için aşağıdaki Zend eklentisini oluşturun   **your-cdn-url.com’u CDN URL’iniz ile değiştirin
  class MnCDN_Plugin extends Zend_Controller_Plugin_Abstract {
    public function preDispatch(Zend_Controller_Request_Abstract $request) {
      // enable CDN links for development env
      $enable_cdn_dev = (bool) true;
      // MnCDN URL or Zone Alias
      $cdn_hostname = 'your-cdn-url.com';
  
      if ((APPLICATION_ENV == 'production') || $enable_cdn_dev)) {
        // SSL or not
        if ($request->isSecure()) {
          Zend_Registry::set('cdn_protocol', 'https');
        } else {
          Zend_Registry::set('cdn_protocol', 'http');
        }
      Zend_Registry::set('cdn_on', true);
      Zend_Registry::set('cdn_hostname', $cdn_hostname);
      } else {
        Zend_Registry::set('cdn_on', false);
      }
      return true;
    }
  }
  
 3. Zend görünümü yardımcısı yaratın
  class MnCDN_Helper extends Zend_View_Helper_Abstract {
    public function cdn($url) {
      if (empty($url))
        throw new Exception('Path is missing');
  
      $pattern = '/^http/i';
      if (preg_match($pattern, $url)) {
        throw new Exception('Invalid usage. ' .
          'Use: /htdocs/images instead of the full URL ' .
          'http://your-website.com/htdocs/images.'
        );
      }
  
      $pattern = '|^/|';
      if (!preg_match($pattern, $url)) {
        $url = '/' . $url;
      }
  
      if (!Zend_Registry::get('cdn_on')) {
        return $url;
      } else {
        $cdn_hostname = Zend_Registry::get('cdn_hostname');
        $cdn_protocol = Zend_Registry::get('cdn_protocol');
        $uri = $cdn_protocol . '://' . $cdn_hostname . $url;
  
        return $uri;
      }
    }
  }
  
 4. Görünümlerinizde CDN yardımcısını kullanın
  <img alt="Medianova CDN" src="<?php echo $this->cdn('/htdocs/images/medianova-logo.jpeg'); ?>" />
 5. HTML kaynak kodu ile bağlantıların CDN URL’sini gösterip göstermediğini doğrulayın
Not: CDN URL’lerini görüntülemek için  https://docs.medianova.com/tr/medianova-cdn-kullanici-entegrasyonu/ linkini kullanabilirsiniz  

Bu makale faydalı oldu mu?

Etiket: