Warmup İsteği Oluşturma

Bu operasyon ile içeriklerinizin önceden önbellek sunucularına gönderilmesini ve ısındırılmasını sağlayabilirsiniz. Aşağıdaki bilgileri kullanarak API ile warmup operasyonunu geçekleştirebilirsiniz.

Parametreler

Değişken Tipleri

Örnek PHP Kodu

<?php
$curl_post_data = array(
  'user_key' =>'Your User Key',
  'user_secret' =>'Your User Secret',
  'zone_id' =>'Zone Id',
  'files' => array('Your Purge File')  
);
$request_body = json_encode($curl_post_data);
$service_url = 'https://api.medianova.com/v1/zone/warmup/add';
$ch = curl_init($service_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");                                  
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $request_body);                                 
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);                                   
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(                                     
  'Content-Type: application/json',                                        
  'Content-Length: ' . strlen($request_body))                                   
);
$response = curl_exec($ch);
$decoded = json_decode($response);
var_dump($decoded); 
?>

Örnek Çıktı

{
 "status": true
}

 

 

Bu makale faydalı oldu mu?