Ülkelere Göre Trafik Dağılımı

Zone’unuzun ülkelere göre trafik kullanım bilgilerini aşağıdaki gibi API kullanarak görüntüleyebilirsiniz.

Parametreler

Değişken Tipleri

Örnek PHP Kodu

<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://api.medianova.com/v1/report/country",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

Örnek Çıktı

{
  "status":true,
  "data":{
   "TURKEY":{
     "country":"TURKEY",
     "code":"TR",
     "hit":111916121,
     "traffic":9070884895856,
     "bandwidth":839896750,
     "timezone":"GMT+3"
   },
   "TURKMENISTAN":{
     "country":"TURKMENISTAN",
     "code":"TM",
     "hit":31716,
     "traffic":1062105864,
     "bandwidth":98343,
     "timezone":"GMT+3"
   },
   "UKRAINE":{
     "country":"UKRAINE",
     "code":"UA",
     "hit":187669,
     "traffic":4606814168,
     "bandwidth":426557,
     "timezone":"GMT+3"
   },
   "UNITED ARAB EMIRATES":{
     "country":"UNITED ARAB EMIRATES",
     "code":"AE",
     "hit":154114,
     "traffic":8752634532,
     "bandwidth":810429,
     "timezone":"GMT+3"
   },
   "UNITED KINGDOM":{
     "country":"UNITED KINGDOM",
     "code":"GB",
     "hit":1137756,
     "traffic":28447635717,
     "bandwidth":2634040,
     "timezone":"GMT+3"
   },
   "UNITED STATES":{
     "country":"UNITED STATES",
     "code":"US",
     "hit":6288941,
     "traffic":182864831598,
     "bandwidth":16931929,
     "timezone":"GMT+3"
   },
   "URUGUAY":{
     "country":"URUGUAY",
     "code":"UY",
     "hit":390,
     "traffic":5098012,
     "bandwidth":472,
     "timezone":"GMT+3"
   }
  }
}