Toplam Analitik Raporu

Bu API, zone’larınızın toplam kullanım ayrıntılarını gösterir.

Parametreler

Değişken Tipleri

Örnek PHP Kodu

<?php

$data = array(
 	"user_key": "user_key",
  "user_secret": "user_secret",
  "from": date,
  “to”:date
  	);
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://api.medianova.com/v1/report/total",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 30,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => json_encode($data),
 ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
 echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
 echo $response;
}

Örnek Çıktı

{
 "status": true,
 "data": {
  "hit": 0,
  "traffic": 0,
  "bandwidth": 0,
  "timezone":"GMT+3"
 }
}