Stream Obje Detay Raporu 1

Belirtilen zaman aralığına ait ülke, süre, protokol, cihaz, işletim sistemi ve tarayıcı tabanlı ayrıntıları API kullanarak görüntüleyebilirsiniz.

Parametreler

Değişken Tipleri

Örnek PHP Kodu

<?php

$data = array(
 	"user_key": "user_key",
  "user_secret": "user_secret",
  "from": from,
  "to": to,
  "zone_id":zone_id,
  "object":"object",
  "type":"type"
);

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://api.medianova.com/v1/report/stream/object/detail",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 30,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode($data),
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "cache-control: no-cache"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
 echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
 echo $response;
}

Örnek Çıktı

{
 "status": true,
 "data": [
  {
   "country": "TR",
   "played": 4913,
   "duration": 2581536,
   "histogram": {
    "2017-02-24": {
     "played": 4913,
     "duration": 2581536
    }
   }
  },
  {
   "country": "US",
   "played": 9,
   "duration": 8025,
   "histogram": {
    "2017-02-24": {
     "played": 9,
     "duration": 8025
    }
   }
  }
 ]
}