Anycast birçok lokasyonda aynı IP prefix’inin ilan edilebildiği bir ağ teknolojisidir. Ağ yönlendirme protokolü, kullanıcı isteklerini sunucular ile kullanıcı arasındaki erişilebilirlik durumuna göre nereye yönlendireceğine karar verir. Buna göre Anycast teknolojisinin birçok avantajı bulunmaktadır:

  • Öncelikle, oturmuş bir ağ durumunda anycast servisinin kullanıcıları (DNS bunun en iyi örneğidir) yönlendirme protokolü bakış açısından kendilerine hep ‘en yakındaki’ sunucuya bağlanırlar. Bu da gecikmeleri azaltırken bir seviyede yük dengelemesi de sağlar (kullanıcıların ağ içinde eşit bir şekilde dağıldığı kabul edilirse).

  • Bir diğer avantaj ise konfigürasyon yönetimi kolaylığıdır. Sunucunuzun bulunduğu yere göre (örn., Asya, Amerika, Avrupa) farklı DNS sunucuları konfigüre etmek yerine her lokasyonda sadece bir tane IP adresi konfigüre edilmektedir.

Paket gecikmesinin büyük bir bölümü coğrafi uzaklıkla ilişkilidir. Anycast ile yönlendiricilere internetin farklı noktalarında aynı sunucumuzun bulunduğunu söyleriz. İnternetteki yönlendiriciler ise her zaman isteğin gideceği noktaya en yakın (hop sayısı en duştuk) rotayı seçerler. Böylece farklı noktalarda dağıtık olan DNS sunucularımız, ayni IP’den hizmet verdikleri için her zaman son kullanıcıya en yakın noktadan hizmet verirler. Bu sayede en düşük gecikme ile DNS isteklerin çözülmesi sağlanmış olur.