1. İçerik Özeti

İmaj Boyutlandırma (Image Resize) modülü, CDN hesabınızda bulunan kaynak resim dosyalarınızı içerik yoluna modulün desteklediği parametreleri ekleyerek farklı işlemler yapmanızı sağlar.

Bu servisi kullanarak  imajlarınızı boyutlandırabilir, kırpabilir, filigran ekleyebilir ve imajın yönünü değiştirebilirsiniz. Bu işlemleri CDN hizmetinizin bir parçası olarak kullanarak işlem maliyetlerinizi CDN üzerine aktarabilir ve storage tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Boyutlandırılan içerikler, ilk boyutlandırma sonrasında CDN cache’inde  ayrı birer imaj olarak tutulmaktadır. Bu nedenle işlem gören içeriklerinizi Purge / Invalide etmek için bu dosyalara da ayrı bir dosya gibi invalidasyon işlemi gerçekleştirmelisiniz.

Desteklenen dosya formatları:   jpg, png ve gif

Hareketli gif dosyalarını servis üzerinden ölçeklendirmek istenir ise, ilk frame hedef imajda kullanılır.

NOT: Bu dökümandaki tüm örnekler, aşağıdaki yapıya uygun şekilde verilecektir.

Origin Imaj Adresiniz : http://www.domaininiz.com/dizin/yourimage.jpg

CDN Imaj Adresiniz    : http(s)://hesabiniz.mncdn.com/dizin/yourimage.jpg

Doküman içinde kullanılan orijinal imaj boyutu : 1920×1080 px

2. İmaj Boyutlandırma  – MNRESIZE

Bu özellik imajlarınızın oranını koruyarak boyutlandırmanızı sağlar. (Örnek 1)

En ya da boy parametrelerinden birini “ – “ olarak verirseniz, servis imajı oranlı olarak boyutlandırıp verecektir. (Örnek 2  ve 3).

Vereceğiniz dikdörtgen bir imaj için kare olarak çıktı almak istediğinizde bu özellik imaj üzerinde herhangi bir deformasyona izin vermez ve çıktı olarak yine dikdörtgen bir imaj verir(Örnek 4).

Format:

http(s)://{hesap_adresi}.mncdn.com/mnresize/{en}/{boy}/{?dizin}/{imaj_ismi}.{format}

Örnek :

Aşağıdaki tüm örnekler 400×225 boyutunda çıktı verecektir.

  1. http(s)://hesabiniz.mncdn.com/mnresize/400/225/yourimage.jpeg
  2. http(s)://hesabiniz.mncdn.com/mnresize/-/225/yourimage.jpeg
  3. http(s)://hesabiniz.mncdn.com/mnresize/400/-/yourimage.jpeg
  4. http(s)://hesabiniz.mncdn.com/mnresize/400/400/yourimage.jpeg

 

 

 

 

3. Boşluk(Padding) Ekleme- MNPADDING

İmajlarınıza padding ekleyerek, imajın bulunduğu çerçeve kenarlarına uzaklığını ayarlayabilirsiniz. Bu serviste tüm parametreler (en, boy, hex) zorunludur. En ya da boy parametreleri otomatik hesaplayan – ile çalışmaz. Renk kodu olarak 6 haneli HEX bilgisi verilmelidir. (başında # olmadan)

Vereceğiniz hedef boyutun orijinal imajınıza göre oranı fazla olan kısmına padding eklenecektir.  Aşağıdaki örnekteki imajımızın orjinali 1920×1080 boyutunda ve 400×225 boyutuna herhangi bir fazlalık olmadan oranlı olarak resize edilebiliyor. Ancak 1. Örnekteki gibi 400×125 hedef verildiğinde sağ ve soluna 89px padding ekleyerek toplam 178px padding ekledi ve kalan kısma ise imajımızı yerleştirdi.

Format:

http(s)://{hesap_adresi}.mncdn.com/mnpadding/{en}/{boy}/{hex_color}/{?dizin}/{imaj_ismi}.{format}

Örnek:

  1. http(s)://hesabiniz.mncdn.com/mnpadding/400/125/C0C0C0/yourimage.jpeg

       2. http(s)://hesabiniz.mncdn.com/mnpadding/200/225/D35400/yourimage.jpeg

4. Kırpma(Crop)- MNCROP

Verilen orijinal imajı ortalayarak kırpma servisidir. Kırparken orijinal imajın boyutunu değiştirmeden verilen hedef bölge kadar kırpma yapar. Bu sırada boyutlandırma yapmaz. Bunun için mncropresize servisi kullanılmalıdır.

Format:

http(s)://{hesap_adresi}.mncdn.com/mncrop/{en}/{boy}/{?dizin}/{imaj_ismi}.{format}

Örnek:

http(s)://hesabiniz.mncdn.com/mncrop/400/300/yourimage.jpeg

5. Boyutlandırarak Kırpma (Resize + Crop) – MNCROPRESIZE

İmajlarınızı aynı anda hem kırpmanıza (crop) hem de boyutlandırmanıza (resize) yarayan servistir. MNCROP ve MNRESIZE servislerinin özelliklerini bir arada yapar. MNRESIZE servisi boyutlandırırken, verdiğiniz hedef oransızsa olması gereken oranda boyutlandıracaktır. MNCROP ise orijinal imaj üzerinde kırpma işlemi yaparak boyutlandırmayacaktır.

Bu servisi kullanarak yaptığınız boyutlandırmalar, hedef boyutlandırma tanımlarınızdaki ile aynı boyutta çıkacaktır.

Örnek olarak kullandığımız aşağıdaki imaj 400×225 boyutlarına herhangi bir bozulma olmadan boyutlandırılabiliyor. 1. Örnekteki gibi boyu 400, eni 100 px verdiğimizde alt ve üstten toplam 125 pixel keserek hedef imajımızı oluşturuyor. Aynı şeklide örnek 2’de eni oranlı, boyu ise daha kısa verdiğimizde aradaki farkı kırparak boyutlandırma yapacaktır.

Format:

http(s)://{hesap_adresi}.mncdn.com/mncropresize/{en}/{boy}/{?dizin}/{imaj_ismi}.{format}

Örnek:

  1. http(s)://hesabiniz.mncdn.com/mncropresize/400/100/yourimage.jpeg

2. http(s)://hesabiniz.mncdn.com/mncropresize/200/225/yourimage.jpeg

6. Optimizasyon – MNOPTIMIZE

Bu özellik ile imajlarınız CDN üzerinden sunum sırasında otomatik olarak optimize edilerek dosya boyutu azaltılır. Bu özellik için farklı optimizasyon yöntemleri uygulanmaktadır. İmajların başarılı bir şekilde optimize edilebilmesi için orijinal imajlarınızın olabildiğince ham (raw) olması gerekmektedir. Üzerinde öncesinde optimizasyon uygulanmış imajlarda tekrar yüksek oranda optimizasyon uygulanamaz. Son kullanıcınıza ilettiğiniz imajlarınızda herhangi bir kalite kaybı (renk değişimi, piksellenme) yaşanmaması için en uygun değerlerde optimizasyon yapılmaktadır. En iyi senaryoda %80’e kadar küçülme sağlanabilmektedir.

Herhangi bir boyutlandırma yapmadığınız imajlarınızda da bu özellik  Medianova Panel (https://panel.medianova.com) üzerinden aktif etmeniz durumunda optimize edilecektir. Bunun yanı sıra MNRESIZE benzeri bir servis kullandığınızda hem imajınızın boyutu düşeceği hem de optimizasyon uygulanacağı için çok daha düşük boyutlarda imajlarınızı servis edebilirsiniz.

Servisi aktif etmek için: Medianova Panel > Zones > Ayarlar > İmaj Optimizasyonu seçeneğini seçebilirsiniz.

7. Imaj Döndürme – MNROTATE

MNROTATE servisi ile orijinal imajınız verilen oranda döndürme işlemine tabii tutulur. Bu işlem diğer servislerle birleştirilemez.

Döndürme servisi, açı olarak 90, 180, 270 değerlerinden birini alabilmektedir. Desteklediği açılar haricinde verilen değerler işlemin gerçekleşmemesine neden olacaktır.

Format:

http(s)://{hesap_adresi}.mncdn.com/mnrotate/{açı}/{?dizin}/{imaj_ismi}.{format}

Örnek:

  1. http(s)://hesabiniz.mncdn.com/mncrop/90/yourimage.jpeg

2.http(s)://hesabiniz.mncdn.com/mncrop/270/yourimage.jpeg

3.http(s)://hesabiniz.mncdn.com/mncrop/180/yourimage.jpeg

8. Filigran (Watermark) Ekleme – MNWATERMARK

İmajlarınıza watermark eklemenize yarayan modüldür. Bu modül diğer modüllerin aksine bir filigran imajının, hesabınızdaki tüm imajlara uygulanması şeklinde çalışmaktadır. Bunun başlıca nedeni, path olarak verilen filigran imajının, path silinerek filigransız olarak servis edilebilme riskidir. Fligran imajı eklemek için support ile iletişime geçebilirsiniz.

Panel üzerinden filigran imajınızı ekledikten sonra cache’te bulunmayan tüm imajlara filigran uygulanacaktır. Daha önce CDN cache’ine alınmış imajlarda filigranın görünmesi için bu imajları purge etmeniz gerekmektedir.

İmajlarınızın transparan olması için, transparent.png yükleyebilirsiniz.

Servis otomatik olarak yüklenen filigran imajını, hedef imajı ortalayarak ekleyecektir. Filigran boyutunu, hedef bir resize boyutu vererek standart şekilde ayarlayabilirsiniz.

Filigran eklenmiş imaj üzerinde mncrop ve mnrotate işlemi gerçekleştirilemez.

ÖRNEK :

  1.  http://hesabiniz.mncdn.com/mnresize/-/200/imaj.jpg

2. http://hesabiniz.mncdn.com/mncropresize/200/300/imaj.jpg

3. http://hesabiniz.mncdn.com/mnpadding/200/300/C0C0C0/imaj.jpg

 

 

Bu makale faydalı oldu mu?