Medianova İmaj Boyutlandırma ve Optimizasyon Hizmeti

İmaj Boyutlandırma (Image Resize) hizmeti, CDN hesabınızda bulunan kaynak resim dosyalarınızın içerik yoluna modülün desteklediği parametreleri ekleyerek farklı işlemler yapmanızı sağlar.

Bu servisi kullanarak imajlarınızı

Bu işlemleri CDN hizmetinizin bir parçası olarak kullanarak işlem maliyetlerinizi CDN üzerine aktarabilir ve depolama tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Boyutlandırılan içerikler, ilk boyutlandırma sonrasında CDN belleğinde  ayrı birer imaj olarak tutulmaktadır. Bu nedenle işlem gören içeriklerinizi purge etmek için her bir dosyaya ayrı ayrı purge işlemi uygulamalısınız. jpg ve png bu hizmetin desteklendiği dosya formatlarıdır.

Bu dökümandaki tüm örnekler, aşağıdaki yapıya uygun şekilde verilecektir.

Origin Imaj Adresi: http://www.domaininiz.com/dizin/image.jpg

CDN Imaj Adresi: http://www.cdnhesabiniz.mncdn.com/dizin/image.jpg

 Doküman içinde kullanılan orijinal imaj boyutu: 1920×1080 px

1. İmaj Boyutlandırma  – MNRESIZE

Bu özellik imajlarınızın oranını koruyarak boyutlandırmanızı sağlar. (Örnek 1)

En ya da boy parametrelerinden birini “ – “ olarak verirseniz, modul imajı oranlı olarak boyutlandırıp verecektir. (Örnek 2 ve 3)

Vereceğiniz dikdörtgen bir imaj için kare olarak çıktı almak istediğinizde bu özellik imaj üzerinde herhangi bir deformasyona izin vermez ve çıktı olarak yine dikdörtgen bir imaj verir(Örnek 4).

Format:

http(s)://{hesap_adresi}.mncdn.com/mnresize/{en}/{boy}/{?dizin}/{imaj_ismi}.{format}

Örnek 1:

Aşağıdaki tüm örnekler 400×225 boyutunda çıktı verecektir.

 1. http(s)://cdnhesabiniz.mncdn.com/mnresize/400/225/yourimage.jpeg
 2. http(s)://cdnhesabiniz.mncdn.com/mnresize/-/225/yourimage.jpeg
 3. http(s)://cdnhesabiniz.mncdn.com/mnresize/400/-/yourimage.jpeg
 4. http(s)://cdnhesabiniz.mncdn.com/mnresize/400/400/yourimage.jpeg

2. Boşluk (Padding) Ekleme – MNPADDING

İmajlarınıza boşluk ekleyerek (padding yaparak), imajın bulunduğu çerçeve kenarlarına uzaklığını ayarlayabilirsiniz. Bu serviste tüm parametrelerin girilmesi (en, boy, hex) zorunludur. En ya da boy parametrelerini otomatik hesaplayan – ile çalışmaz. Renk kodu olarak 6 haneli HEX bilgisi verilmelidir (başında # olmadan).

Vereceğiniz hedef boyutun, orijinal imajınıza göre oranı fazla olan kısmına padding eklenecektir. Aşağıdaki örnekteki imajımızın orjinali 1920×1080 boyutunda ve 400×225 boyutuna herhangi bir fazlalık olmadan resize edilebiliyor. Ancak 1. örnekteki gibi 400×125 hedef verildiğinde sağ ve soluna 89px padding olmak üzere toplam 178px padding eklendi ve buna göre imajımız yerleştirildi.

Format:

http(s)://{hesap_adresi}.mncdn.com/mnpadding/{en}/{boy}/{hex_color}/{?dizin}/{imaj_ismi}.{format}

Örnek 2:

 1. http(s)://hesabiniz.mncdn.com/mnpadding/400/125/C0C0C0/yourimage.jpeg

 2. http(s)://hesabiniz.mncdn.com/mnpadding/200/225/D35400/yourimage.jpeg

3. Kırpma (Cropping)- MNCROP

Verilen orijinal imajı ortalayarak kırpma servisidir. Kırparken orijinal imajın boyutunu değiştirmeden verilen hedef bölge kadar kırpma yapar. Bu sırada boyutlandırma yapmaz. Bunun için mncropresize servisi kullanılmalıdır.

Format:

http(s)://{hesap_adresi}.mncdn.com/mncrop/{en}/{boy}/{?dizin}/{imaj_ismi}.{format}

Örnek 3:

 1. http(s)://hesabiniz.mncdn.com/mncrop/400/300/yourimage.jpeg

4. Boyutlandırarak Kırpma (Resize + Crop) – MNCROPRESIZE

İmajlarınızı aynı anda hem kırpmanıza (crop) hem de boyutlandırmanıza (resize) yarayan servistir. MNCROP ve MNRESIZE servislerinin özelliklerini bir arada yapar. Bu servisi kullanarak yaptığınız boyutlandırmalar, hedef boyutlandırma tanımlarınızdaki ile aynı boyutta çıkacaktır.

Örnek olarak kullandığımız aşağıdaki imaj 400×225 boyutlarına herhangi bir bozulma olmadan boyutlandırılabiliyor. 1. örnekteki gibi boyu 400, eni 100 px verdiğimizde alt ve üstten toplam 125 pixel keserek hedef imajımızı oluşturuyor. Aynı şeklide örnek 2’de eni oranlı, boyu ise daha kısa verdiğimizde aradaki farkı kırparak boyutlandırma yapacaktır.

Format:

http(s)://{hesap_adresi}.mncdn.com/mncropresize/{en}/{boy}/{?dizin}/{imaj_ismi}.{format}

Örnek 4:

 1. http(s)://hesabiniz.mncdn.com/mncropresize/400/100/yourimage.jpeg
 2. http(s)://hesabiniz.mncdn.com/mncropresize/200/225/yourimage.jpeg

5. Optimizasyon – MNOPTIMIZE

Bu özellik ile CDN üzerindeki imajlarınız otomatik olarak optimize edilerek dosya boyutları azaltılır. Bu özellik için farklı optimizasyon yöntemleri uygulanmaktadır. İmajların başarılı bir şekilde optimize edilebilmesi için orijinal imajlarınızın olabildiğince ham (raw) olması gerekmektedir. Öncesinde üzerinde optimizasyon uygulanmış imajlarda tekrar yüksek oranda optimizasyon uygulanamaz. Son kullanıcınıza ilettiğiniz imajlarınızda herhangi bir kalite kaybı (renk değişimi, piksellenme) yaşanmaması için en uygun değerlerde optimizasyon yapılmaktadır. En iyi senaryoda %80’e kadar küçülme sağlanabilmektedir.

Herhangi bir boyutlandırma yapmadığınız imajlarınızda da bu özellik Medianova Panel (https://panel.medianova.com) üzerinden aktif etmeniz durumunda optimize edilecektir. Bunun yanı sıra MNRESIZE benzeri bir servis kullandığınızda, optimizasyon da uygulamanız durumunda çok daha düşük boyutlarda imajlarınızı servis edebilirsiniz.

Servisi aktif etmek için: Medianova Panel > Zones > Ayarlar > İmaj Optimizasyonu

6. İmaj Döndürme – MNROTATE

MNROTATE servisi ile orijinal imajınıza istenilen oranda döndürme işlemi yapılabilir. Bu servis, diğer servislerle birleştirilemez. Döndürme servisine 90, 180 ve 270 derecelik değerler girilebilmektedir. Desteklediği açılar haricinde verilen değerler işlemin gerçekleşmemesine neden olacaktır.

Format:

http(s)://{hesap_adresi}.mncdn.com/mnrotate/{açı}/{?dizin}/{imaj_ismi}.{format}

Örnek 5:

 1. http(s)://hesabiniz.mncdn.com/mncrop/90/yourimage.jpeg
 2. http(s)://hesabiniz.mncdn.com/mncrop/270/yourimage.jpeg

 3. http(s)://hesabiniz.mncdn.com/mncrop/180/yourimage.jpeg

7. Filigran (Watermark) Ekleme – MNWATERMARK

İmajlarınıza watermark eklemenize yarayan modüldür. Bu modül diğer modüllerin aksine bir filigran imajının, hesabınızdaki tüm imajlara uygulanması şeklinde çalışmaktadır. Bunun başlıca nedeni, path olarak verilen filigranın, path silinerek imajın filigransız olarak servis edilebilme riskidir. Filigran imajı eklemek için teknik destek ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

Medianova Panel üzerinden filigran imajınızı ekledikten sonra henüz önbelleğe alınmamış tüm imajlara filigran uygulanacaktır. Daha önce CDN önbelleğine alınmış imajlara da filigran eklenebilmesi için bu dosyalarınıza purge işlemi uygulamanız gerekmektedir. Filigran imajınızın transparan olmasını istiyorsanız, öncelikle transparan hale getirip ondan sonra yüklemelisiniz.

Servis yüklenen filigran imajını, otomatik olarak hedef imajı ortalayarak ekleyecektir. Filigran boyutunu, resize ederek standart olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.Filigran eklenmiş imaj üzerinde mncrop ve mnrotate işlemi gerçekleştirilemez.

Örnek 6:

 1.  http://hesabiniz.mncdn.com/mnresize/-/200/imaj.jpg
 2. http://hesabiniz.mncdn.com/mncropresize/200/300/imaj.jpg
 3. http://hesabiniz.mncdn.com/mnpadding/200/300/C0C0C0/imaj.jpg

 

Bu makale faydalı oldu mu?