Stook ile Pre-Signed URL NODEJS Kullanımı

Stook işlemi için önceden imzalanmış URL’ler oluşturabilir ve ardından komutla getSignedUrl()  yöntemini kullanarak çağırabilirsiniz.

Örnek Kod

1.	var AWS = require('aws-sdk'); 
2.	var config = { 
3.	  s3ForcePathStyle: true, 
4.	} 
5.	var credentials = new AWS.SharedIniFileCredentials({ 
6.	  profile: 'medianova' 
7.	}); 
8.	AWS.config.credentials = credentials; 
9.	AWS.config.update(config); 
10.	var ep = new AWS.Endpoint('customername.mncdn.com'); 
11.	var s3 = new AWS.S3({endpoint: ep}); 
12.	
13.	var myBucket = 'bucket'; 
14.	var myKey = 'mykey’; 
15.	var signedUrlExpireSeconds = 60 * 5; 
16.	
17.	var url = s3.getSignedUrl('getObject', { 
18.	  Bucket: myBucket, 
19.	  Key: myKey, 
20.	  Expires: signedUrlExpireSeconds 
21.	}) console.log(url) 

Hesabınızda ya da uygulamanızda bir problemle karşılaşırsanız support@medianova.com‘a mail atabilir ya da +90 212 275 5456 nolu telefondan destek ekibimize ulaşabilirsiniz.

Medianova Team

Bu makale faydalı oldu mu?

Etiket: