Stook ile JavaScript için AWS SDK Nasıl Kullanılır?

Medianova’nın depolama servisi olan Stook, AWS SDK‘yı kullanmaktadır. Bu SDK’nın Stook ile kullanılması için aşağıda örnek bir sample.js olusturduk.

Bu örnek;
-credentialların nasıl ayarlanacağını,
-nasıl bucket oluşturulduğunu (create a bucket)
-nasıl dosya yüklendiğini (upload a file) görebilirsiniz.

SDK’yı Yükleyin

var AWS = require('aws-sdk');

S3 Kullanıcısı Oluşturun

var config = {
    s3ForcePathStyle: true,
}
var credentials = new AWS.SharedIniFileCredentials({profile: 'medianova'});
AWS.config.credentials = credentials;
AWS.config.update(config);
var ep = new AWS.Endpoint('*******.mncdn.com');
var s3 = new AWS.S3({endpoint: ep});

Bucket Oluşturarak İçine Bir Şeyler Yükleyin

var bucketName = 'medianovatest';
var keyName = 'hello_world.txt';
s3.createBucket({Bucket: bucketName}, function() {
    var params = {Bucket: bucketName, Key: keyName, Body: 'Hello World!'};
    s3.putObject(params, function(err, data) {
        if (err)
            console.log(err)
        else
            console.log("Successfully uploaded data to " + bucketName + "/" + keyName);
    });
});

config.json ‘ın İçerikleri

medianova@vm:~/aws-nodejs-sample$ more config.json 
-"accessKeyId": your_medianova_access_key,
-"secretAccessKey": your_medianova_secret_key
-"region": "us-east-1" }

Ayrıca, ~/.aws dizini altındaki credentials dosyası ile farklı profil bilgilerini ekleyebilirsiniz.

[medianova]
aws_access_key_id = your_medianova_access_key
aws_secret_access_key = your_medianova_secret_key

Bu durumda yukarıda belirtilen betikteki 2 satıra ihtiyacınız olmayacaktır.

var credentials = new AWS.SharedIniFileCredentials({profile: 'medianova'});
AWS.config.credentials = credentials;
Then run the same script as follows.
wasabi@vm:~/aws-nodejs-sample$ AWS_PROFILE=medianova node sample.js
Successfully uploaded data to node-sdk-sample-38cb5413-29c2-46f5-ab2d-4ac4d553f929/hello_world.txt

Hesabınızda ya da uygulamanızda bir problemle karşılaşırsanız support@medianova.com‘a mail atabilir ya da +90 212 275 5456 nolu telefondan destek ekibimize ulaşabilirsiniz.

Medianova Team

Bu makale faydalı oldu mu?

Etiket: