Hata Bilgileri Raporu

Hesabınıza ait HTTP 400 ve HTTP 500 hatalarının analitik bilgilerine API kullanarak ulaşabilirsiniz.

 

“xx” karakterleri sayı olmalıdır. En az 00, en fazla 99.

Parametreler

Değişken Tipleri

Örnek PHP Kodu

<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://api.medianova.com/v1/report/http-status/{4xx|5xx}",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

Örnek Çıktı

{
 "status": true,
 "data": [
  {
   "hit": 21640,
   "method": "GET",
   "protocol": "HTTP/1.1",
   "url": "/favicon.ico"
  }
 ]
}