Purge İsteği Oluşturma- API

Purge İsteği Oluşturma Aşağıdaki bilgileri kullanarak API ile cache sunucularından içeriklerinizin purge işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Parametreler Değişken Tipleri Örnek PHP Kodu <?php $curl_post_data = array( ‘user_key’ =>’Your User Key’, ‘user_secret’ =>’Your User Secret’, ‘zone_id’ =>’Zone Id’, ‘files’ => array(‘Your Purge File’) ); $request_body = json_encode($curl_post_data); $service_url = ‘https://api.medianova.com/v1/zone/purge/add’; $ch = curl_init($service_url); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, “POST”); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $request_body); curl_setopt($ch, […]

Daha Fazla Oku

Purge Operasyonu Durum Görüntüleme – API

Purge Operasyonu Durum Görüntüleme Aşağıdaki bilgileri kullanarak API ile Purge isteklerinizin gerçekleşme durumlarını görüntüleyebilirsiniz. Parametreler Değişken Tipleri Örnek PHP Kodu <?php $user_key=”Your User Key”; $user_secret=”Your User Secret”; $zone_id=”Zone Id”; $limit=”Limit Count”; $service_url = ‘https://api.medianova.com/v1/zone/purge/info?user_key=’.$user_key.’&user_secret=’.$user_secret.’&zone_id=’.$zone_id.’&limit=’.$limit; $ch = curl_init($service_url); curl_setopt($ch,CURLOPT_CRLF, true); $curl_response = curl_exec($ch); curl_close($ch); $decoded = json_decode($curl_response); var_dump($decoded); ?> Örnek Çıktı { “status”: true, “data”: { “total”: 11, […]

Daha Fazla Oku