Aktif Trafik Raporu

Aktif Trafik Raporu Dakikadaki hit, trafik ve bant genişliğine bağlı olarak aktif verileri gösterir. Aralık alanı 1 ile 20 arasında olmalıdır. Parametreler Değişken Tipleri Örnek PHP Kodu <?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => “https://api.medianova.com/v1/report/active-traffic”, CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => “”, CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST […]

Daha Fazla Oku

Toplam Analitik Raporu

Toplam Analitik Raporu Bu API, zone’larınızın toplam kullanım ayrıntılarını gösterir. Parametreler Değişken Tipleri Örnek PHP Kodu <?php $data = array( “user_key”: “user_key”, “user_secret”: “user_secret”, “from”: date, “to”:date ); $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => “https://api.medianova.com/v1/report/total”, CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => “”, CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => “GET”, CURLOPT_HTTPHEADER […]

Daha Fazla Oku

Hata Bilgileri Raporu

Hata Bilgileri Raporu Hesabınıza ait HTTP 400 ve HTTP 500 hatalarının analitik bilgilerine API kullanarak ulaşabilirsiniz.   “xx” karakterleri sayı olmalıdır. En az 00, en fazla 99. Parametreler Değişken Tipleri Örnek PHP Kodu <?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => “https://api.medianova.com/v1/report/http-status/{4xx|5xx}”, CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => “”, CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION […]

Daha Fazla Oku

Stram Obje Detay Raporu 1

Stream Obje Detay Raporu 1 Belirtilen zaman aralığına ait ülke, süre, protokol, cihaz, işletim sistemi ve tarayıcı tabanlı ayrıntıları API kullanarak görüntüleyebilirsiniz. Parametreler Değişken Tipleri Örnek PHP Kodu <?php $data = array( “user_key”: “user_key”, “user_secret”: “user_secret”, “from”: from, “to”: to, “zone_id”:zone_id, “object”:”object”, “type”:”type” ); $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => “https://api.medianova.com/v1/report/stream/object/detail”, CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING […]

Daha Fazla Oku

Stram Obje Detay Raporu 2

Stram Obje Detay Raporu 2 Belirtilen zaman aralıklarında Stream objeleriniz için var olan Zone’a ait oynatılma süreleri ve IP bilgilerini API kullanarak görüntüleyebilirsiniz. Parametreler Değişken Tipleri Örnek PHP Kodu <?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => “https://api.medianova.com/v1/report/stream/object/list”, CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => “”, CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false, CURLOPT_HTTP_VERSION => […]

Daha Fazla Oku

Zaman Dilimlerine Göre Trafik Dağılımı

Zaman Dilimlerine Göre Trafik Dağılımı Hesabınıza ait belirtilen zaman aralıklarına göre trafik dağılımını API ile görüntüleyebilirsiniz. Parametreler Değişken Tipleri Örnek PHP Kodu <?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => “https://api.medianova.com/v1/report/histogram”, CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => “”, CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => “GET”, )); $response = […]

Daha Fazla Oku

Protokol Tipine Göre Trafik Dağılımı

Protokol Tipine Göre Trafik Dağılımı Aşağıdaki bilgileri kullanarak API ile protokol tipine göre trafik dağılımlarını görüntüleyebilirsiniz. Parametreler Değişken Tipleri Örnek PHP Kodu <?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => “https://api.medianova.com/v1/report/protocol”, CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => “”, CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => “GET”, )); $response = […]

Daha Fazla Oku

Zone Tipine Göre Trafik Dağılımı

Zone Tipine Göre Trafik Dağılımı Aşağıdaki bilgileri kullanarak API ile farklı objeler için açtığınız zone tipine göre trafik dağılımınızı görüntüleyebilirsiniz. Parametreler Değişken Tipleri Örnek PHP Kodu <?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => “https://api.medianova.com/v1/report/zones”, CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => “”, CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => […]

Daha Fazla Oku

Ülkelere Göre Trafik Dağılımı

Ülkelere Göre Trafik Dağılımı Zone’unuzun ülkelere göre trafik kullanım bilgilerini aşağıdaki gibi API kullanarak görüntüleyebilirsiniz. Parametreler Değişken Tipleri Örnek PHP Kodu <?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => “https://api.medianova.com/v1/report/country”, CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => “”, CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => “GET”, )); $response = curl_exec($curl); […]

Daha Fazla Oku

Zone Kullanım Raporu

Zone Kullanım Raporu Bu yöntem ile Büyük, Küçük veya Aksela objeler için açılan zone’a ait toplam kullanım bilgilerini gösterir. Parametreler Değişken Tipleri Örnek PHP Kodu <?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => “https://api.medianova.com/v1/report/total”, CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => “”, CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => “GET”, […]

Daha Fazla Oku